Forside
Profil
Adfærdsbehandling
Valg af hund
Hvalpekonsultation
Hundetræning
Foredrag
Priser
Links
Kontakt
Pjece


Profil

Mit navn er Else Stabell, jeg er en årgang 1959..

I december 2011 blev jeg eksamineret adfærdsrådgiver hos Hund og Træning - en toårig uddannelse bestående af 40 undervisningsdage. Der er under uddannelsen udarbejdet 25 behandlingsplaner, hvoraf de 21 behandlingsplaner er afleveret. Disse 21 behandlingsplaner er alle kommenteret af underviserne Karen S. Ulrich eller Christina Ingerslev.

Der ud over er der afleveret fire praktiske træningsopgaver samt fire teoretiske opgaver. Uddannelsen er afsluttet med en afsluttende projektopgave, hvis indhold var en behandlingsplan, en teoretisk gennemgang af hundens problemer og årsagen hertil, samt løsningen af problemet, i alt ca. 25 sider. Denne afsluttende projektopgave er fremlagt til en mundtlig eksamen.


I 1999 startede jeg som instruktør i en hundeforening, hvor jeg har undervist i både hvalpemotivation, lydighed og agility Jeg er uddannet instruktør gennem DGI. Jeg har desuden holdt diverse foredrag – bl.a. om hundesprog og motivation, samt undervist i hundetricks.

I 2010 startede jeg min egen træningsplads, hvor jeg underviser i hvalpemotivation og lydighedstræning og som noget nyt nu også trickhold for børn.

Min adfærdsbehandling og træning er udelukkende baseret på positive træningsmetoder, baseret på den nyeste viden om træning af hunde.

I træningen tager jeg hensyn til hundens race, alder og formåen, samt ejerens erfaring med træning af hunde, så træningen bliver sjov for både hund og ejer. Jeg lægger stor vægt på at vi hundeejere har respekt og forståelse for vore hunde.

Hvis hundeejeren ønsker at arbejde med klikker, er det helt i tråd med mine træningsmetoder.

Jeg fortsætter naturligvis også i fremtiden, med at uddanne mig, da jeg ikke mener man nogensinde bliver færdiguddannet. Jeg er af den opfattelse at det er meget vigtigt altid at være ”up to date” med det nyeste indenfor træning, adfærd, samt forskning i hunden.